Hva sier enneagrammet om ledertyper?

Mange flinke fagfolk har blitt gitt lederstillinger. Som konsulent har jeg møtt mange slike. Ofte savner de det faglige fokuset og sliter de med relasjonen til medarbeiderne. Kun de færreste ledere er gode på begge områdene. Og det er kun disse som får de mest utfordrende lederstillingene. Når du får tilbud om lederstilling første gang er du nødt til å vurdere andre ting enn status og lønn. Du vet kanskje at du likte det faglige, men skal du også trives med personalansvar? Du trenger jo ikke å være flink til å lede folk før du har fått ordentlig erfaring med det, men har du den rette tilnærmingen?

Ledere skal få til resultater gjennom andre. Ifølge gammel ledelsesteori skulle du være flink til å ta ansvar, sette mål og vise handlingskraft. I tillegg skulle du motivere dine medarbeidere. Hvordan gjør du alt dette? Er ikke hverdagen litt for full allerede? Ifølge en dansk undersøkelse var lederstillingene sterkt dominert av visse personlighetstyper i enneagrammet. Cirka 70 prosent av dem var enten personlighetstype 3, 7 eller 8.

Type 3 er orientert mot prestasjoner og resultater og har gode evner som skuespiller. Illusjonen som driver denne typen er at den får anerkjennelse for det som han utretter, ikke for den han er. Har han funnet en oppgave som skal løses, noe han gjør til stadighet, får han det så travelt at han ikke tar seg tid til følelser og behov, som kan forstyrre måloppnåelsen og prosessen. Utad sender han hele tiden ut signaler om at joda, han er på ballen, og han er kapabel og tror målet kan nåes. Han ser svært trygg ut der han holder på og kan være for optimistisk. Men siden han ikke lytter til kryssende behov hos seg selv eller hos andre, er han ikke så trygg på seg selv som han ser ut som. Og her vil jeg bruke litt sterke ord. Når han overser egne behov som går på tvers av målet, er det et slags selvbedrag. Gjør man dette lenge nok, kan du jo ikke akkurat si at denne personen er godt kjent med seg selv. Ikke rart at den kjenner et gnagende spørsmål dukke opp noen ganger: «Hvem er jeg, egentlig?».

Går vi videre til type 7 ser vi en person som dypest sett er redd for at det går tomt og for at den ikke vil tåle det. Her er illusjonen at kun en rikelig mengde aktiviteter og stimuli kan unngå kjedsomheten. Derfor orienterer hun seg gjerne mot nye muligheter og blir stimulert av å tenke på hva fremtiden kan bringe av interessante ting. I sin iver etter å bedre dagens tilstand setter hun mer enn gjerne nye mål og deler hun dem entusiastisk. Ivrig etter å komme nærmere målene ser vi et høyt aktivitetsnivå, om det nå gjelder arbeid eller privatliv. Hun jobber og snakker mye og kan faktisk også spise og drikke mye, ha mye sex osv. Hun bryr seg mer om det som kan bli enn det som er. Dagens dose er ikke mer enn et mellomledd på vei til morgendagens. Om hun kunne ta innover seg alt det som er helt i orden med dagens situasjon, ville hun hatt det mindre travelt med å finne seg noe bedre.

Alle enneagrammets ni personlighetstyper har sterke og svake sider. Så hva er greia med type 8? Dette er en intuitivt sterk type, som er i god kontakt med egen kropp og energi. Hun trives av å handle og oppleves ofte som handlingsrettet og kaller en spade for en spade. Om ingen i gruppen tar ledelsen, gjør hun det. Hun er for utålmodig til å takle det uavklarte. Det må skje noe. Hun er ikke perfeksjonist, så hun lar seg ikke stoppe av alle mulige refleksjoner for og imot. La oss heller handle, og så ser vi hvordan det går. Om hun ikke får viljen sin kan hun bli aggressiv, særlig om hun vil bekjempe urettferdighet. Hun virker sterk og overbevist, men det er delvis for å kompensere. Hun har en sårbarhet, som hun ikke tror hun kan vise, bortsett fra til de aller nærmeste.

Vi kan lett se hvordan arbeidsmiljøet blir påvirket av ledere med slike typiske egenskaper. Satt på spissen kan det være vanskelig å få med seg folka, når man oppfører seg sånn. For type 7 vil det ikke være noe vits i å høre mye på medarbeiderne, med mindre medarbeiderne er villige til å drøfte en bedre fremtid. Type 8 ser faktisk ned på medarbeidere som viser svakhet ved å ikke satse, ikke stille opp, noe som for eksempel en enkel sykemelding i lederens øyne kan tyde på. «Jaså, du satser ikke? Deg gidder jeg ikke å bruke mye krefter på.» Type 3 på sin side er så opptatt med en eller annen oppgave, at kan hende du sliter med å få tak i vedkommende eller å trenge gjennom.

Medarbeidere med slike ledere, og de er det nok flest av, føler seg ikke inkludert. De har viktig informasjon til sine ledere, men står ofte for døve ører. Følelsen av å være uviktig kan bre seg og skape en lavere terskel for å melde seg syk en gang i blant eller på annen måte ikke involvere seg fult og helt i oppgavene på jobb. En god leder lytter til sine medarbeidere, også når han ikke liker det han hører. Har gir dem følelsen av at de blir sett, hørt og verdsatt. Lederen på sin side kan på den måten redusere egen blindsone og ta klokere beslutninger.

Ideelt sett bør alle ledere ha noen egenskaper fra type 9. Som eneste type som ikke er opptatt av egen gevinst, er hun nærmest født til å ta hensyn til de andre der ute. Hun er empatisk og ser alltid en sak fra alle sider. Men hun kan være så opptatt av helheten at hun ikke makter å prioritere, noe som kan undergrave hennes handlekraft. Så ingen av personlighetstypene i enneagrammet er den perfekte og helstøpte lederen. Men alle kan ha godt av å kjenne igjen en del av disse typiske trekkene hos seg selv eller andre. Forstår du de menneskelige driverne litt bedre, blir det relasjonelle mindre truende å ta opp på jobb (og hjemme). Vil du utvikle deg videre, er sjansen stor for at også du kan bli bedre på det relasjonelle, om du nå er leder, medarbeider, forelder, kjæreste eller venn.

Om du er åpen for å vite mer er du hjertelig velkommen til et miniseminar onsdag 15 oktober kl.18.00. Besøk gjerne www.helhetsmedisin.no (under seminarer/personlighetstyper) for påmeldingsdetaljer.

Advertisements